เกี่ยวกับเรา

       Writer.in.th เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ต้องการปลดปล่อยความคิดและจินตนาการออกมาในรูปแบบของ ตัวหนังสือ ที่นี่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสรรค์สร้างงานเขียนของตนออกมาในรูปแบบหนังสือ ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ออกสู่โลกออนไลน์ได้โดยง่าย โดยสามารถเขียนได้ทั้งในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่มผ่านทางตัวเลือกใหม่ที่สามารถ เชิญเพื่อนเข้ามาร่วมเขียนในหนังสือของตนเองได้ ซึ่งตัวเลือกนี้ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนอีกด้วย

          นอกจากจะเกิดสังคมของนักเขียนและนักอ่านที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานของตัว เองแล้ว เรายังมีบทความเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนเพิ่มเติมอีก๔หัวข้อหลักด้วยกัน ได้แก่ แนะนำการเขียน แนะนำหนังสือ สัมภาษณ์นักเขียน และข่าวสารเกี่ยวกับวงการเขียนและวงการหนังสือ เพื่อให้ท่านได้เลือกติดตามอ่านได้ตามใจชอบอีกด้วย