โครงการประกวดบทความแสดงความคิดเห็น

หมวดหมู่ Web News คนดู 6,368 ครั้ง
โดย เป๋าเป่าซาลาเปาไส้พระจันทร์ เมื่อ September 20, 2012 21:38

เนื่องในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน ?จุฬาฯวิชาการ ๒๕๕๕? ในวันที่ ๑๔ ? ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดบทความแสดงความคิดเห็น ตามรายละเอียดต่อไปนี้

๑. การประกวดบทความแสดงความคิดเห็น

ลักษณะการแข่งขัน
การแข่งขันเป็นการประกวดเขียนบทความแสดงความคิดเห็น โดยให้แสดงความคิดเห็นต่อคำกล่าวที่ว่า ?วรรณกรรมมีราคา หลากคุณค่าในยุคทุนนิยม?? ทั้งนี้ตัวบทความจะต้องมีความยาวไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัวอักษร (ประมาณไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A4)

ผู้เข้าแข่งขัน
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

หลักเกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาบทความแสดงความคิดเห็นจากการให้ข้อคิดเห็น การใช้เหตุผล การสนับสนุนเหตุผล และการใช้สำนวนภาษาตามเนื้อหาและบริบทของบทความ ทั้งนี้จะประกาศผลในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทาง www.writer.in.th และมอบรางวัลในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ห้อง ๓๐๒ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชน จะเปิดให้บุคคลทั่วไปลงคะแนนทาง www.writer.in.th ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และประกาศผลในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทาง www.writer.in.th และมอบรางวัลในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ห้อง ๓๐๑-๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
รางวัลชมเชย เกียรติบัตรและของที่ระลึก
รางวัลขวัญใจมหาชน เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

(ผู้ส่งผลงานทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน)

หมายเหตุ
๑. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้เขียนแต่งขึ้นเองและไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
๒. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้สูงสุดไม่เกินคนละ ๑ ผลงาน
๓. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง ๑ รางวัล

ส่งบทความที่ www.writer.in.th โดยสมัครสมาชิก และเลือกเขียนหนังสือเล่มใหม่ภายใต้หัวข้อการประกวด ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้จะประกาศผลการประกวดในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ www.writer.in.th และมอบรางวัลในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ห้อง ๓๐๑-๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ https://www.facebook.com/Writerinth

แสดงความเห็น

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น.

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา Web News