โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวรรณกรรมเรื่องสั้นเพื่อการป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงใน ครอบครัว สำหรับเยาวชน

หมวดหมู่ Web News คนดู 1,936 ครั้ง
โดย Aob Nobi เมื่อ January 20, 2014 2:36

               ขอเชิญชวนเยาวชนทุกท่านร่วมเขียนบล็อคเพื่อป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยสามารถเขียนได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2557 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังบริสุทธิ์ที่จะหยุดยั้งความรุนแรงในครอบครัวกันนะคะ วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมจะประกาศให้ทราบอีกครั้งก่อนวันเริ่มกิจกรรมของโครงการค่ะ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน
 2. เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ประเภทวรรณกรรมเรื่องสั้นสำหรับเยาวชนที่มี อิทธิพลต่อเยาวชน และครอบครัวในการแก้และป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น

รุ่นการรับสมัคร

 1. ระดับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า)
 2. ระดับนีกเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)
 3. ระดับประชาชน

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. คลิกที่ "สร้างหนังสือใหม่" แล้วเลือก เขียนหนังสือเรื่องสั้นเข้าโครงการ "วรรณกรรมเรื่องสั้นป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนรงในครอบครัว"
 2. เลือกหมวดหมู่หนังสือได้ตามอิสระ และกรอกชื่อหนังสือ ให้ครบถ้วน
 3. กด Next ตามขั้นตอน จะเข้าสู่ระบบเขียนหนังสือให้อัตโนมัติ
 4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับใช้ในการติดต่อกลับ
 5. กดแถบ เนื้อเรื่อง เพื่อเริ่มเขียนบทความ
 6. ระบบจะยังไม่เผยแพร่บทความจนถึงวันที่ 26 มกราคม 2557

เกณฑ์การตัดสิน

 • แนวความคิดน่าสนใจ โดดเด่น และชวนคิด
 • การเล่าเรื่องน่าสนใจ ชวนติดตาม
 • การเรียบเรียงมีเอกภาพ นาเสนอประเด็นได้ชัดเจน
 • ภาษาที่สื่อสารชัดเจน สละสลวย และวรรณศิลป์หมายเหตุ
 • ** การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

 1. ระดับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 รางวัลดีเด่น 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท
 2. ระดับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 รางวัลดีเด่น 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท
 3. ระดับประชาชน รางวัลดีเด่น 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://facebook.com/bangkokyouthclub หรือ [email protected]

แสดงความเห็น

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น.

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา Web News