ลิขสิทธิ์หนังสือ

ความหมายของลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ
All Rights Reserved - สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาติ
Public Domain - สาธารณะสมบัติ อนุญาตอย่างเสรี สามารถนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้อย่างไรก็ได้ โดยไม่ต้องรับอนุญาติ
Crative Common Attribution - สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อนุญาตให้นำผลงานไปใช้ได้ ถ้าอ้างอิงที่มา (ให้เครดิตแก่เจ้าของเนื้อหา)
Crative Common Attribution No Derivatives - สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อนุญาตให้นำผลงานไปใช้ได้ ถ้าอ้างอิงที่มา และไม่ดัดแปลงเนื้อหา
Crative Common Attribution Non-Commercial - สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อนุญาตให้นำผลงานไปใช้ได้ ถ้าอ้างอิงที่มา และไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงการค้า
Crative Common Attribution Non-Commercial Share Alike - สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อนุญาตให้นำผลงานไปใช้ได้ ถ้าอ้างอิงที่มา และต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันเมื่อแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหา รวมถึงไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงการค้า
Crative Common Attribution Non-Commercial No Derivatives -  สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อนุญาตให้นำผลงานไปใช้ได้ ถ้าอ้างอิงที่มา และไม่ดัดแปลงเนื้อหา รวมถึงไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงการค้า
หมายเหตุ ลิขสิทธิ์ซึ้งเป็นของผู้แต่งที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ทั้งหมด ทางเว็บไซต์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของเนื้อหาใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ได้รับการตกลงเป็นกรณีไป

ความหมายของลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ

All Rights Reserved - สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต
Public Domain - สาธารณะสมบัติ อนุญาตอย่างเสรี สามารถนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้อย่างไรก็ได้ โดยไม่ต้องรับอนุญาต
Crative Common Attribution - สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อนุญาตให้นำผลงานไปใช้ได้ ถ้าอ้างอิงที่มา (ให้เครดิตแก่เจ้าของเนื้อหา)
Crative Common Attribution No Derivatives - สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อนุญาตให้นำผลงานไปใช้ได้ ถ้าอ้างอิงที่มา และไม่ดัดแปลงเนื้อหา
Crative Common Attribution Non-Commercial - สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อนุญาตให้นำผลงานไปใช้ได้ ถ้าอ้างอิงที่มา และไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงการค้า
Crative Common Attribution Non-Commercial Share Alike - สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อนุญาตให้นำผลงานไปใช้ได้ ถ้าอ้างอิงที่มา และต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันเมื่อแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหา รวมถึงไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงการค้า
Crative Common Attribution Non-Commercial No Derivatives -  สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อนุญาตให้นำผลงานไปใช้ได้ ถ้าอ้างอิงที่มา และไม่ดัดแปลงเนื้อหา รวมถึงไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงการค้า

หมายเหตุ ลิขสิทธิ์เนื้อหาซึ่งเป็นของผู้แต่งที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ทั้งหมด ทางเว็บไซต์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของเนื้อหาใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ได้รับการตกลงเป็นกรณีไป